Modernizace firem

Prodejní a marketingové strategie

Hledáme nové prodejní kanály. Zastřešujeme pro naše klienty marketingovou podporu a strategii. Hledáme možné inovace a rozšíření, které Vaší společnosti přinesou nové obraty a zvýší povědomí o Vaší společnosti. Věci řešíme komplexně, jelikož marketing a obchod jdou ruku v ruce zastřešujeme oboje. Hlavní priorita jsou pro nás výsledky. Snažíme se za rozumné investice, maximalizovat nový přínos zdrojů pro Vaši společnost.

Postaráme se jak o vytvoření rozšiřující strategie tak o její realizaci. Jde nám o dlouhodobé partnerství, kdy i v budoucnu zastřešujeme servis nových projektů. Naší hlavní odměnou je růst, hlavní část odměny je tak stanovena zásluhově % z nových obratů.

DIGITALIZACE

S vývojem moderních technologií se rozvíjejí i možnosti v řízení společností a jejich vnitřních procesů. Hodně procesů může být automatizováno. Digitalizace zefektivňuje nejen procesy ve firmách, ale i akvizici nových, či péči o stávající klienty.

Více
Příležitosti

Najdeme další prostor pro růst Vaší společnosti. Optimalizujeme současné procesy.

Realizace

Postaráme se o realizaci nových možností. Realizaci si bereme na sebe, zařídíme rozběhnutí domluvených inovací, tak aby Vám to nebralo čas.

Péče

Nabízíme i možnost následné správy všech inovací, které realizujeme. Naším cílem je přinést nové řešení, které Vám pomáhá, My se o něj staráme a společně vyděláváme.

Pro naše klienty

Umíme zařídit

Marketingovou strategii

Prezentaci vně i uvnitř společnosti. Grafickou identitu společnosti. Plán dílčích marketingových kroků pro naplnění cílů. Víme jaké marketingové kanály jsou efektivní, díky vlastním zkušenostem.

Digitalizaci společnosti

Pomůžeme Vám se vstupem do online prostředí. Propojíme a zautomatizujeme prodejní kanály se systémy pro řízení, vedení účetnictví a skladů. Využijme moderní technologie ve Váš prospěch. Víme jak přežit v online světe.

Prodejní strategii

Umíme přinášet nové prodejní kanály. Můžeme Vás propojit s novými obchodními partnery. Přinášíme nové obchodní platformy pro Vaší společnost. Více o prodejních strategiích.

Reklamu

Pro naše klienty řešíme veškeré reklamní kanály. Od tradiční reklamy v televizi, rádiu, billboardech, tisku až po nové online formáty jako jsou například ppc a remarketingové kampaně.

Online prezentaci

Webové stránky jsou jako Vaše online vizitka. Pokud nevzbudí v zákazníkovi důvěru a pocit, že se o vaše podnikání staráte, je malá šance získat nového zákazníka. I v oborech, kde je klíčové osobní doporučení klientů je web nepostradatelným pomocníkem k dotažení právě této pozitivní reference.

Otevíráme nové trhy

Máme zkušenosti s otevřením zahraničních trhů a prodejem na nich. Zároveň máme ověřené prodejní kanály v ČR, které můžou naši klienti přes nás využít.

Design

Obal prodává! Toto tvrzení platí téměř u všech produktů a služeb. Umíme zařídit facelift Vaší grafiky, tak aby byla aktuální a nadčasová. Vhodně zvolený design výrobků, služeb a prezentace společnosti v kombinaci s poctivým základem, slaví vždy úspěch.

Udržitelnou konkurenceschopnost

Díky využití nových technologií bude Vaše společnost stále konkurenceschopná. Trh se neustále vyvíjí a s ním i požadavky zákazníků, proto je naprosto klíčové nezaspat dobu a umět se přizpůsobit.

Nové produkty a služby

Rozšíření Vašeho portfolia může být vhodným nástrojem pro udržení konkurenceschopnosti a také vhodná diverzifikace! Pomůžeme Vám v celém procesu tvorby a uvádění nového produktu na trh, máme s tím vlastní bohaté zkušenosti.

Osobní přístup
Pro malé i velké hráče
Rozumíme moderním technologiím
Vlastní zkušenosti
Marketing

Tvoříme komplexní marketingové strategie. Pro naše klienty řešíme jejich grafickou identitu, která je klíčová pro jejich vizuální prezentaci. Často tak pracujeme od samotného loga společnosti, přes webovou prezentaci , sociální sítě, až po komplexní, do detailu naplánovanou placenou reklamu.

více o našem pojetí
Digitalizace

Vnímáme, že proces digitalizace firem je pro příští roky klíčovým prvkem pro každou společnost. Moderní technologie pomáhají přenášet důležitá data pro řízení Vaší společnosti. Díky automatizaci procesů se šetří čas a vzniká výrazně menší chybovost. Díky technologiím zajistíte Vaší společnosti budoucnost, konkurenceschopnost a přidanou hodnotu.

INOVUJTE
Obchod

Máme bohaté zkušenosti s obchodem a otevíráním nových trhů. Je pro nás klíčové aby inovace a marketingové kroky, vedly k novým obratům. Máme zkušenost s práci se strategickými partnery i s vytvořením vlastní prodejního kanálu.  Získejme společně silnou pozici na trhu v ČR i v zahraničí!

PŘÍLEŽITOSTI
mluví za nás

Bohaté zkušenosti

Proč s námi na palubu? Sami jsme si tím, co nabízíme, prošli!
Náš přístup
Analýza

Potřebujeme dobře poznat našeho klienta. Jeho potřeby, silná místa a místa, kde vidíme prostor pro zlepšení. Zhodnotit nabízené služby a produkty. Ověřit jeho vnímání a vnímání okolí.

Návrh Inovací a Akční plán

Připravíme seznam možných inovací, s návazností a jejich prioritou. Po odsouhlasení připravíme akční plán jak bude probíhat realizace jednotlivých hlavních a dílčích bodů.

Realizace

Hlavní naší výhodou je že se postaráme o realizaci. Vy se tak dál můžete věnovat chodu společnosti a my řešíme rozvoj a vše spojené s realizací.

Správa

Dlouhodobá spolupráce je podle nás nejvýhodnější pro obě strany. Proto nabízíme správu inovací a procesů na kterých se domluvíme. Můžeme tak být Vaše outsourcované marketingové, IT, nebo obchodní oddělení.